S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

        ☏ +421905499529 (Po-Pi 9:00 - 16:00)             info@nzcshop.sk        

INFORMÁCIE

arr3Oukitel WP5000 odolný smartfónWP5000 je novým obrneným smartfónom  čínskej spoločnosti Oukitel. Je dizajnovaný ako odolný telefón... arr3Doogee Mix s bezrámikovým displejom  Doogee Mix ponúka 5,5 "HD Super AMOLED displej s rozlíšením 1280x720p.  Mobilný telefón disponuje... arr3O násVitajte v našom internetovom e-shope ,  kde nájdete širokú ponuku najpredávanejších značiek...

TOVAR V AKCII

cena 159,00 EUR (4 293,00 Kč)
cena 8,00 EUR (216,00 Kč)
cena 6,00 EUR (162,00 Kč)

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena 8,00 EUR (216,00 Kč)
cena 8,00 EUR (216,00 Kč)
cena 10,00 EUR (270,00 Kč)

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky e-shopu www.nzcshop.sk

 

1) Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky  (ďalej len OP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť  NZC Company s.r.o., Pekárská 14,  917 01 Trnava, IČO: 51328569 zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č:  41497/T (ďalej len "predávajúci") a  kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom portáli www.nzcshop.sk.  Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.2 Spotrebiteľom je  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  Pekárska 23, 91701 Trnava 1, odbor  výkonu dozoru  tel. č.:  033/321 25 27, 033/321 25 21

1.3 Podnikateľom sa rozumie:
-  osoba zapísaná v obchodnom registri,
-  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
-  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
-  osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.  

2) Objednávka a uzavretie zmluvy

2.1 Kúpna zmluva na základe ktorej  je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväznej objednávky. Za záväznú objednávku sa považuje objednávka vykonaná a odoslaná prostredníctvom internetového portálu predajcu alebo prostredníctvom e-mailu, ktorá bola predávajúcim následne potvrdená.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "objednávka spracovaná".

2.3 V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.4 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil  o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim

2.5 Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3) Cena tovaru a platba

3.1 Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Cena pri tovare označenom ako akcia platí do vypredania zásob.

3.2. Na internetovom portáli  predajcu môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmito spôsobmi:
– dobierka – peniaze za tovar zaplatí až pri prevzatí tovaru
– bankový prevod – platba vopred na účet. Pokyny k úhrade budú doručené kupujúcemu na email uvedený v objednávke. Termín dodania tovaru môže byť pri platbe prevodom ovplyvnený termínom uhradenia platby. V prípade, že čiastka za tovar nebude na účet predajcu pripísaná do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, bude objednávka považovaná za zrušenú.

3.3 Faktúra  - daňový doklad  bude kupujúcemu doručená  elektronickou poštou.

4) Dodacie podmienky

4.1 Doba dodania tovaru je závislá od dostupnosti tovaru a je uvedená v detaile každého produktu. Ak je tovar na  sklade predávajúceho, predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim, alebo jej uhradenia kupujúcim.

Ak je tovar  na objednávku a predávajúci ho objednáva u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky predávajúcim, alebo uhradenia zálohovej faktúry.  Ak objednávka obsahuje viac položiek s rôznou dobou dodania, bude každá položka dodaná samostatne podľa uvedenej doby dodania.

Ak bude doba dodania z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať  kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, alebo o inom náhradnom plnení.

4.2  Tovar bude dodaný na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto doručenia.

4.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.4 V prípade, že  pri preberaní  zásielky  kupujúci  zistí porušený alebo poškodený obal alebo iné poškodenie s úbytkom obsahu, odporúčame  zásielku neprebrať a riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. Mechanické poškodenie výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

5) Záručné podmienky

5.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

5.2 Vyjadrením súhlasu s Obchodnými podmienkami zákazník zároveň súhlasí aj s Reklamačným poriadkom, ktorý je dostupný TU.

6) Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

6.1  V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

6.2 Poučenie a Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
NZC Company s.r.o.
Pekárska 14
917 01 Trnava

6.3  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť aj všetky položky, ktoré boli poskytnuté zdarma ako darček k tovaru.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, má predávajúci právo požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

6.4 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

d) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

6.5 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

6.6  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.)

7) Práva a povinnosti zmluvných strán

7.2  Predávajúci je povinný:
a) Dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.
b) Spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na použitie v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

7.3 Kupujúci je povinný:
a) Prevziať objednaný tovar.
b) Zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.
c) Prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

8) Alternatívne riešenie sporov

8.1 Kupujúci spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@nzcshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“ ) a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákon391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

8.2 Spotrebiteľ môže riešiť spor aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

9) Spracovanie a ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci, ako správca osobných údajov prehlasuje, že chráni osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou získa, a zaručuje ich plnú ochranu v rámci týchto obchodných podmienok a platných právnych predpisov.

9.2 Zákazník berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má právo najmä:
a) požadovať od predávajúceho informáciu, aké jeho osobné údaje spracúva,
b) vyžiadať si u predávajúceho prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
c) požadovať od predávajúceho vymazanie týchto osobných údajov - tento výmaz bude vykonaný, pokiaľ nebude v rozpore s oprávnenými záujmami predávajúceho,
d) v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na predávajúceho alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. 

Podrobné informácie nájdete na stránke Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

10) Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

10.1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si  tovar neprevzal v odbernej lehote.  Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 7 bod 3. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

10.2  Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci  berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky.

10.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

11) Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odoslaním elektronickej objednávky zákazníkom.

11.2  Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.3  Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.05.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

KONTAKTY

NZC Company s.r.o.

Adresa: Pekárska 14

PSČ: 917 01 Trnava

Email: info(a)nzcshop.sk

Telefón: +421905499529

YzExZTY